20Jan/18

నజరానా(ఉర్దూ కవితలు)

*బతుకంతా నీ కోసం

పరితపిస్తూ జీవించా

ఎదురు చూపులు చూస్తూ

ఎందరినో ప్రేమించా

-హఫీజ్ హొషియార్ పురీ

*ఆకులకీ గడ్డి పరకలకీ

అవగతమే నా దుస్థితి

తోటకంతా తెలుసు గానీ

తెలియందల్లా పూలకే నా గతి

_ మీర్ తకీ మీర్

*నా కన్నీటి కబురు

ఆమె చెవిదాకా ఎవరు చేర్చారు?

నా గుండె గుట్టు నలుగురిలో

ఎవరు సుమా రచ్చకీడ్చారు ?

_నాతిక్ గులావఠీ

తెలుగు అనువాదం :డా.ఎండ్లూరి సుధాకర్

20Jan/18

నజరానా!(ఉర్దూ కవితలు)

*నువ్వే రానప్పుడు 

నీ ఊహలతో పనేంటనీ

దయతో వాటికి చెప్పవూ

వచ్చే శ్రమ తీసుకో వద్దనీ.

-జిగర్ మురాదా బాదీ

*ఉదయ సంధ్య వేళ

మధువు పుచ్చుకుంటున్నాను

మతాధిపతీ! నన్నాపొద్దు

ఉపాసన కోసం ఆత్మను సిద్ధం చేస్తున్నాను.

-ఆదమ్‌

*ఆ భోగినీ విలాసం చూడండి

హృదయ తాపం రగిలించి

చూపులు కలపకుండానే చెక్కేసింది

ముసి ముసి నవ్వులు కురిపించి …..

-జిగర్ మురాదాబాదీ

అనువాదం: ఎండ్లూరి సుధాకర్ ,( వర్ణ చిత్రం లో -జిగర్ మురాదా బాదీ )

Continue reading

20Jan/18

నజరానా!(ఉర్దూ కవితలు)

*ఇవాళ హృదయాన్ని

దివాళా తీసి కూర్చున్నాను

కొంత సంతోషమూ దొరికింది

కొంత దు:ఖమూ మిగిలింది

-జిగర్

*అందరూ నాకే చెబుతారు

బుద్ధిగా తలొంచుకుని నడవాలని

ఆమెకెందుకు చెప్పరు మరి ?

ముస్తాబై మా బస్తీలోకి రావద్దని

– అక్బర్ ఇలాహాబాదీ

*కలుసుకుందాం అనే మాట

అలవోకగా అనేసింది

ఎక్కడ? అని అనేసరికి

‘కలలో’ అంటూ కదిలిపోయింది

-అమీర్ మీనాయీ

*సిగ్గులొలుకుతూ

నా సన్నిధిలో తాను

ఆమె దగ్గరున్నంత సేపూ

నేను నేనులో లేను

– జిగర్

*నా పేరు ఆమె కళ్ళల్లో

భద్రంగా రాసి వుంది

బహుశా ఏ కన్నీరో

దాన్ని చెరిపేసి ఉంటుంది

-బషీర్ బద్ర్

*కాశ్మీరు పూలమీద

మంచు బిందువులు నర్తిస్తున్నాయి

మరి ఎక్కడ నుండి

ఈ రక్తపు చినుకులు వర్షిస్తున్నాయి?

-రఫిక్ గిరిధర్ పురీ
తెలుగు అనువాదం: డా:సుధాకర్ ఎండ్లూరి
20Jan/18

నజరానా {ఉర్దూ కవితలు}

*పనిగట్టుకొని ఆమె చిత్రపటాన్ని
పది మందికీ చూపించాను
ప్రతి ఒక్కడితో ఇప్పుడు
పగను కొని తెచ్చుకున్నాను
-ఆజాద్

*నీకు చాలా దూరంలో ఉన్నాను
నీ మీదే మనసు పెట్టుకున్నాను
నీ చిరునామా దొరికినా దొరక్కపోయినా
నీ కోసం మాత్రం నీరీక్షిస్తూనే ఉంటాను
-వహషత్ కలకత్తవీ

*మనసుతో చెప్పే వాణ్ని
అలాంటి బాటలో నడవద్దని
ఎదురు దెబ్బలుతిని పడింది
అనుకున్నాను తగిన శాస్తి జరిగిందని

Continue reading

20Jan/18

New dream

For having skinned the five spirits
by driving a nail into the sky
another into the patala
and soaking the hide in the seven seas you
deserve those sun and moon gods
as sandals for your feet!
In hunger
or in humiliation
head bowed
you stitch
your skin into shoes
Grandfather!
I dream
that this world
should turn into a strap
and kiss
your big toe.

                                      Yendluri Sudhakar